Добре дошли на официалния сайт на Атанас Владиков!

Преподавателска дейност

КАКВО ПРЕПОДАВАМ

В своята работа като лектор в Пловдивския университет заемам щатната длъжност доцентr по “Европейска икономика”. Академичните курсове, за които е поискано от мен да водя – се променят във времето и са структурирани на основата на процедура за осигуряване на специфично, модерно и универсално академично знание на студентите. Ето защо преподавам академични курсове в различни лекториум формати (лекторски формати), на които представям своите лекции в различни лекционни зали, наречени лекторати.

В своята работа съм организирал академичното знание, което преподавам под формата на специфичен документ, наречен Силабъс.

Поради факта, че някои от гореспоменатите думи не съществуват в българския език или често се бъркат, съм организирал малък речник с обяснителни бележки по отношение на това кое какво означава. Освен това съм организирал курсовете, които преподавам на студентите през 2018-та година в малка таблица за по-лесна ориентация.


ЛЕКТОР, ЛЕКТОРИЯ, ЛЕКЦИЯ, ЛЕКТОРАТ

Лекторът е преподавател в университет / висше учебно заведение.

Лектория е процесът по провеждане на съдържателен научен курс, който е обвързан с определени академични стандарти за образование и наука.

Лекция е подходът на поднасяне на съдържанието на определени знания на основата на академични стандарти.

Лекторат е мястото, където се извършва извеждането на лекционни занятия.


СИЛАБЪС  = РЪКОВОДСТВО ЗА СТУДЕНТА

* силабъс / Syllabus – ед. ч.

** силаби /  Syllabi – мн. ч.

Думата “силабъс” не съществува в българския език; тя обаче е специфичен инструмент във висшето образование в САЩ и развитите страни от ЕС.

Силабъсът е писмен документ, в който се установяват стандарти на академично обучение за успешно усвояване на даден академичен курс. По една или друга причина едва в последните няколко години в България на някои места започна изготвянето на подробни “Ръководства за студента” (силаби), които следва да бъдат подчинени на два основни академични принципа при работа със студенти: (1) безплатен достъп до съдържанието и условията на лекторията за даден академичен курс; и (2) актуалност на съдържанието на академичния курс. Освен това в развитите страни е прието този документ да бъде безплатен и достъпен в електронен формат.

Аз лично като професионалист в работата, която върша – бих желал да се придържам към тези образци на добри практики на академично обучение, въпреки че те не са толкова популярни в България. Убеден съм, че без значение колко дълго време е необходимо на инерционната система на българското висше образование да се промени, един ден силабите ще станат инструменти за образователни стандарти и в нашата страна.

Ето защо в своята работа като лектор се опитвам да утвърждавам тази добра практика за осигуряване на 24/7 възможност на студентите (и всички интересуващи се) да могат да си свалят от моя сайт даден силабъс на курс, който изучават или от който се интересуват.

доц. д-р Атанас Владиков


РЪКОВОДСТВА ЗА СТУДЕНТА / СИЛАБИ

ОКС* За студенти в ОКС “Бакалавър” За студенти в ОКС “Магистър”

 Семестър

Есен Пролет Есен Пролет
Курсове на европейска
тематика

Политики на Европейския съюз (ПЕС)

Европейска икономика (ЕИК)   Обща търговска политика на Европейския съюз (ОТПЕС)** Икономическа и социална политики на Европейския съюз (ИСПЕС)**

Силаби 

Бизнес курсове Публично-частно партньорство (ПЧП) Бизнес среда и конкурентоспособност (БСК) Управление на човешкия капитал (УЧК)

Силаби 

Теоретични икономически курсове Теория на международните икономически отношения (ТМИО) — 
Икономика на труда (ИКТ)

*ОКС – Образователна и квалификационна степен

**Само за студентите от съвместните програми на ФИСН и МТМ-Колеж (Датския колеж), гр. София