Добре дошли на официалния сайт на Атанас Владиков!

Начало

Доцент доктор Атанас Владиков е доцент по „Европейска икономика” във Факултета по икономически и социални науки /ФИСН/  на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Придобил е докторска степен по икономика в Университет за национално и световно стопанство, гр. София (2013 г.). Той е магистър по „Бизнес администрация” /М.В.А./ (2005 г.) на Университета на Централна Оклахома, САЩ; притежава и магистърска степен по „Бизнес администрация” (2003 г.), и бакалавърска степен по „Международни икономически отношения” /МИО/ (2002 г.) от ПУ „П. Хилендарски”.

Към настоящия момент той е единственият експерт в България, който има две специализации (2010 г. и 2018 г.) в Международния обучителен център в гр. Торино, Италия на Международната организация по труда , гр. Женева, Швейцария.

Владее свободно английски и гръцки езици; ползва руски.

Доц. д-р А. Владиков е член на Съюз на икономистите в България (СИБ)  и има активна публицистична и експертна дейност в областта на европейската и международната икономика, данъчното облагане, проектното и инвестиционното консултиране и др.; участвал е в разработването и реализирането на различни изследователски, образователни и бизнес проекти с публично, частно и смесено финансиране.

Преводач е на български език на книгата Прекариатът – новата опасна класа на проф. д-р Гай Стендинг от Великобритания.


ОБРАЗОВАТЕЛНО И НАУЧНО РАЗВИТИЕ

2017 г. – доцент по “Световно стопанство и международни икономически отношения – Европейска икономика“, ФИСН, ПУ “П. Хилендарски”;

2013 г. – доктор по “Икономика и организация на труда”, Университет за национално и световно стопанство, гр. София;

2007-2016 г. – по етапен път: асистент, старши асистент, главен асистент, Научен секретар по “Международно сътрудничество и управление на проекти”,ФИСН, ПУ “П. Хилендарски”;

2005 г. – магистър по “Бизнес администрация” /Master of Business Administration, MBA/, Университет на Централна Оклахома, САЩ;

2003 г. – магистър по “Бизнес администрация”, ФИСН, ПУ “П. Хилендарски”;

2002 г. – бакалавър по “Международни икономически отношения” (МИО), ФИСН, ПУ “П. Хилендарски”.


КРАТКА АВТОБИОГРАФИЯ

Автобиография

Снимка на Ректорат, ПУ „Паисий Хилендарскиˮ– локация от Гугъл Мапс