Добре дошли на официалния сайт на Атанас Владиков!

Образователни ресурси § интересни връзки

РЕСУРСИ – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Официална директория на Европейския съюз

Обяснителна бележка: Всички институции в ЕС с адреси и имена на служителите.


Основни договори на Европейския съюз

Обяснителни бележки:

1) Договор за Европейския съюз /ДЕС/ (2007 г.) (старо наименование “Договор от Маастрихт”,1992 г., влиза в сила от 01.01.1993 г.; официална дата за създаване на “Европейския съюз”; преименуването на “Договора от Маастрихт” в “Договор за Европейския съюз” се случва с “Договора от Лисабон”, 2007 г., който влиза в сила на 01.01.2009 г.)

2) Договор за функционирането на Европейския съюз /ДФЕС/ (2007 г.) (старо наименование “Договор за създаване на Европейската икономическа общност (ЕИО)” като част от общото наименование “Римски договори”; изменен с Договор от Лисабон от 2007 г.)

3) Договор за създаване на европейската общност за атомна енергия /ДСЕОАЕ/ (1957 г.) (старо наименование “Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия” като част от общото наименование “Римски договори”; изменен с Договор от Лисабон от 2007 г.)

4) Харта на основните права на Европейския съюз (2007 г.) /въведена с “Договора от Лисабон”/

5) Договор от Лисабон (2007 г.)


РЕСУРСИ – САЩ

Статистически данни и графики за развитието на икономиката на САЩ

Обяснителна бележка: Иконо-маджик”сайт за различни актуални справки за развитието на икономиката на САЩ.


Статистически данни и графики за развитието на пазара на труда в САЩ

Обяснителна бележка: Бюро по трудова статистика сайт за официални данни за пазара на труда в САЩ – федерално и щатско ниво; различни справки.