Добре дошли на официалния сайт на Атанас Владиков!

Научно-изследователска дейност

ПОРТАЛ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – RESEARCH GATE

През декември, 2017 г. създадох своя профил в международната платформа за научни изследвания – Research Gate, където ще намерите научните ми изследвания и други мои материали.

На тази платформа е качена една значителна част от моята научно-изследователската и научно-развойна интелектуална продукция, както и са качени някои интелектуални продукти, получени в резултат на участието ми в различни проекти.

Research Gate – Atanas Vladikov


УЧАСТИЯ В ПОТЕНЦИАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИ

Поради активен научно-изследователски, преподавателски и проектен график ценя високо своето време и отговарям само на сериозни предложения за научно-изследователско и проектно сътрудничество.


СЕРТИФИКАТ ЗА ДАРЕНИЕ НА КНИГИ

Изключително ми е приятно да споделя, че на 9-ти май 2017 г. получих “Свидетелство за дарение” от Народна библиотека “Иван Вазов” – гр Пловдив за книгите, които съм написал и дарил безвъзмездно в полза на българския библиотечен фонд.