Добре дошли на официалния сайт на Атанас Владиков!

Карта-гид

Карта-гид: Нобелови лауреати по икономически науки

След един доста продължителен период на системно проучване, обмисляне и работа върху теориите на Нобеловите лауреати по икономически науки, стигнах до извода, че е добре да произведа един инструмент от ново поколение, който да бъде от полза за голяма част от пряко изучаващите икономика, както и за всички онези, които се интересуват от съвременната икономическа мисъл.

На основата на публично-частно партньорство и след половингодишна работа с екипа на фирма „Глобал Агро”, гр. София, http://mapsbg.com/ изработихме съвместно един уникален интелектуален продукт, който беше представен официално на 29.11.2018 г. в зала „Компас” на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и този продукт носи името:


Карта-гид на лауреатите на Нобелова награда по икономически науки /1969 – 2018 г./

Продуктът е уникален поради следните характеристики:

  • Досега не е произвеждан формат от този вид нито в България, нито другаде, който да представя в синтезиран вид основна информация за Нобеловите лауреати по икономика;

  • Досега не е използван картографският подход за обозначаване на значими личности в хронотопоса на икономическата наука (по време – коя година е се връчва наградата и по място на раждане и награждаване);

  • Картата е билингвална: на български и английски език и улеснява търсенето по ключови думи в интернет при задълбочен интерес;

  • Картата обхваща всички Нобелови лауреати по икономически науки от 1969 г. до 2018 г.; включително, проектната идея, заложена в тази карта е тя да бъде актуализирана във времето;

  • Картата представя в микротекстове основните изследователски полета на Нобеловите лауреати и мотивираният аргумент поради каква причина тези хора получават Нобелова награда;

  • В картата е отразена и статическа информация за броя наградени изследователи, икономическите школи от които идват, държавите и институциите, с които се асоциират към момента на награждаване, както и друга полезна информация;

Основната идея е тази Карта да създава модерно и запомнящо се комуникативно послание за икономическата наука на разбираем и достъпен език.

Към момента този интелектуален продукт се предлага в два варианта:

  1. Стенно табло (или на английски, или на български език) – по стандарт: 70 см. x 100 см.;

  1. Формат „пътна карта”, който е удобен за сгъване и бърза справка в учебен и изследователски процес, както и за научно-популярни цели; този формат е ориентиран като мейнстрийм продукт и от едната страна е на български, а от другата на английски език;

Чрез този уникален продукт, мисля, че се създава един специфичен образователен стандарт и инструмент от полза за широк кръг от хора – студенти, колегия, академични общности, институции, организации, фирми, медии и др. под.

За повече информация по търговски и маркетингови въпроси, моля, обръщай се към фирма: „Глобал Агро” ЕООД, гр. София

ГЛОБАЛ АГРО ЕООД

http://mapsbg.com/

info@mapsbg.com

бул. „Вардар” № 71

1309 София, БЪЛГАРИЯ

Много бих се радвал, ако този формат бъде популяризиран активно не само сред академичните среди, но и сред деловите кръгове.

Разбира се, на разположение съм за всякакви професионални бележки, коментари и реализация на други творчески идеи.